Zhu Jia Jiao River

Zhu+Jia+Jiao+River

Reyna Wang '22

 

This is a graphite drawing of a beautiful scenery I saw when visiting Zhu Jia Jiao in China. Zhu Jia Jiao is an ancient river town in Shanghai.